1. Home
  2. Articles
  3. Viswajanani
  4. చందమామ

చందమామ

Seshu
Magazine : Viswajanani
Language : Telugu
Volume Number : 13
Month : October
Issue Number : 3
Year : 2013

ఆదియైన శక్తి తాను – చందమామ

అవనిపైకి రాదలంచె – చందమామ చందమామ

అమ్మ తలపుననుసరించి – చందమామ

ఈశు డవనికి అవతరించె చందమామ

వేటగాడై కానదిరుగుచు – చందమామ

అంతులేని అందమంత చందమామ

పోతబోసిన బొమ్మరీతి – చందమామ

మెరసిపోయెడు లలన జూడ చందమామ 

పట్టబోయిన దొరకబోక చందమామ

పెను లేచె లేమ – చందమామ

శిలతానై రూపుదాల్చె – చందమామ

శూలమ్మున రుధిరమాయె – చందమామ

బెదిరినట్టు అయ్య మూర్ఛిల – చందమామ

అభయమంచు పలికె అమ్మ – చందమామ

పాముగెల్వగ పంతమునె చందమామ

తోక తొక్కి నిల్వ దలచె చందమామ

జంటనాగ స్వరము లూది చందమామ

పాముతో ఆటాడసాగె చందమామ

నాగులను తామించి గెలిచి • చందమామ

నాగేశ్వరుడాయె అవని చందమామ

సాధించిన కోర్కె దీర్ప – చందమామ

అమ్మ అందెను అయ్య చేయి – చందమామ

తామసంపు గుణము చాయ చందమామ

అయ్య అమ్మను జులుము జేసె చందమామ

ఓర్పు తానై క్షమయె తానై – చందమామ

మార్పు తెచ్చె అయ్యలోపల – చందమామ

ఆశదీరగ ఏడుగడయని – చందమామ

ఇహ పరముల నాటి అభయమె చందమామ

వేకువనె గ్రోలె సూత్రోదకము – చందమామ

సుతుల కిడెను తీర్థజలముగ – చందమామ

రూపు దాల్చిన కరుణతానని చందమామ
గేస్తు తానై జనుల చూచె చందమామ

తండ్రి తానై నిలుచుకొలది చందమామ

ఎరుక పడే లోతైన అమ్మ – చందమామ

తనకు పూజలు సేయు తల్లికి – చందమామ

తానె పద పూజలు నొనర్చె – చందమామ

ముందుగా తన తనువు నంపి చందమామ

తాను కదలగ ఆననిచ్చె – చందమామ

నాగేశు డారీతి ఆయెను చందమామ

అనసూయకు ఈశ్వరుండై – చందమామ

తాను గుడిలో విభుని నిలపె చందమామ

తానై ఆ గుడిలోన చేరె చందమామ

ఒకటి రెండై ఆటలాడి చందమామ

రెండు ఒకటై నిలచెనచట – చందమామ

అవని జనులను బ్రోవ వెలసె- చందమామ

ప్రకృతి పురుషులు కలసి నిలచి చందమామ

అనసూయేశ్వరులు గాగ చందమామ

అర్కపురిలో రాణ నిలచిరి చందమామ

నోట్ : ఆదిశక్తి అవనిపై అవతరించి, శిలారూపము నొంది,వేటగాని రూపమున గల శివుని శూలముతాక రుధిరము స్రవించి, అభయ మొసంగి, నాగేశ్వరుని పత్నియై, క్షమకు ప్రతిరూపమై తన ఆధారమై, ఆరాధించిన పతికి ఆరాధ్యయై, దేవాలయమున ప్రకృతి పరమేశ్వరు లొకే రూపమై, అనసూయేశ్వరులుగా నిల్చిన దివ్యచరిత్ర.

మా తండ్రిగారు కీ.శే.రాజుపాలెం రామచంద్రరావు గారి డైరీలలోని కొంత సమాచారం ఆధారంగా – రచయిత

Attribution Policy : In case you wish to make use of any of the materials in some publication or website, we ask only that you include somewhere a statement like ” This digital material was made available by courtesy of Matrusri Digital Centre, Jillellamudi”.

error: Content is protected !!