1. Home
  2. Articles
  3. Viswajanani
  4. వాడు, అది, ఇది, ఏది ?

వాడు, అది, ఇది, ఏది ?

K B G Krishna Murty
Magazine : Viswajanani
Language : Telugu
Volume Number : 10
Month : January
Issue Number : 6
Year : 2011

“ఇది ఏమిటి ? పంచాక్షరి. “అసలు ఇది ఏమిటి? అష్టాక్షరి” – అమ్మ.

సర్వవ్యాప్తమైన మహాశక్తి అవతరించుటకు లేక అవతారము దాల్చుటకు కారణమేమి ? అని నిశితంగా అవలోకిస్తే తన్ను తాను తెలియపరచుకొనుటకే అని తెలుస్తుంది. సర్వవ్యాప్తమైన దానిని తెలుసుకోవటం కష్టం. అందుకే’ రూపం దాల్చవలసిన ఆవశ్యకత యేర్పడినది. “రూపం పరిమితం – శక్తి అనంతం” అన్నది అమ్మ. అనంతమైన శక్తి పరిమితరూపంలో అవతరించుటయే అవతారం. విష్ణు అంటే వ్యాపించినవాడు, సర్వేశ్వరుడు అన్నా, సర్వవ్యాపి అని అర్థం. పరమాత్మ అన్నా సర్వవ్యాపి, సర్వాంతర్యామి అనే అర్థం. రాముడు అంటే విరామ మెరుగని వాడు. అంటే కాలమునకు విరామము లేదు. కాంతికి విరామము లేదు. చీకటిలో కూడా వెలుగు ఉంటుంది. విరామము ఎరుగని కాలమునకే వేద స్వరూపిణి, ‘కాళిక’ అన్నది అమ్మ. కృష్ణుడు అంటే గృష్ణుడు. గృష్ణుడు అనగా గణితమునకు అందని వాడు. ఈ కోవకు చెందినదే అమ్మ. అంఆ అంటే అంతులేనిది, అడ్డులేనిది, అన్నింటికి ఆధారమైనది, అంతటా వ్యాపించింది అని నిర్వచనం ఇచ్చింది అమ్మ. రాజరాజేశ్వరి అంటే రూపం, శక్తి తానై యున్నది – అన్నది అమ్మ. ఒక శక్తి, రూపంతో కలిసి, వ్యక్తం కావటమే దీని పరమార్థం, సీతారాములు, రాధాకృష్ణులు, పార్వతీపరమేశ్వరులు, అర్ధనారీశ్వరులు, లక్ష్మీనారాయణ ఇత్యాదులు దీనికి సంకేతాలే. దాని ఆధారం గానే ఈ కావ్యాలన్నీ సృష్టించబడ్డాయి. పురాణాలు, ఇతిహాసాలు ఇందులో భాగాలే. సర్వవ్యాప్తమైన దానిని అందరికీ అందుబాటులో తేవటం అనే దృష్టితోనే ఇవన్నీ ఏర్పడ్డాయి. అనేదే నా దృష్టి.

వీటిని పండితులు, పామరులకు చెప్పేటప్పుడు కథాగమనంలో పడి అసలు విషయము మరుగుపర్చరాదు. అట్లు జరిగినప్పుడు వారి పండిత ప్రకర్ష మాత్రమే వెలువడుతుంది. “ఏకమే వా ద్వితీయం బ్రహ్మ” అని శ్రుతి వాక్యం. కనుక బహుళత్వానికి తావులేదు. ఉన్నది ఒక్కటే మహాశక్తి. దానికి లింగభేదములేదు. దానిని పురుష రూపంలో చూచినపుడు, స్త్రీరూపంలో చూచినపుడు వేరు వేరుగా భావించటం జరుగుచున్నది. కాని ఉన్నది ఒక్కటే. ఒకే నాణానికి ముందు వెనుకలు అనేదే నా అవగాహన,

ఎవరైనా ఇతర దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఇస్లాం, క్రిస్టియానిటీ, బుద్ధిజం, జైనిజం, సూఫీయిజం మొదలగు మతాలవారికి ఒక్కడే దేవుడు అయినపుడు హిందువులకు ఇంతమంది దేవుళ్ళు ఎందుకున్నారు ? అనేటువంటి ప్రశ్న అక్కడ రావటం పెద్ద విశేషము కాదు. కారణం ఇక్కడ హిందువులలో కూడా మనవారు అనేకమంది దేవుళ్ళున్నారని నమ్ముతున్నారు. అందులో భాగాలే శైవులు, వైష్ణవులు, శాక్తేయులు ఇత్యాదులు. వీరి మధ్య వైషమ్యాలు కూడా ప్రజ్వలించటం విశేషం.

ఈ నేపథ్యంలో నేను ఆలోచన చేయగా నా మనస్సునకు తోపింపచేసిన విషయము ఇందులో పైన పొందపరిచాను.

Attribution Policy : In case you wish to make use of any of the materials in some publication or website, we ask only that you include somewhere a statement like ” This digital material was made available by courtesy of Matrusri Digital Centre, Jillellamudi”.

error: Content is protected !!